Vitajte na stránke SUPERDOSKA - MGO SLOVAKIA, s.r.o.

spoločnosti, ktorá v roku 2009 ako prvá predstavila na Slovenskom trhu produkt s množstvom vynikajúcich vlastností, ktoré ponúkajú nové možnosti v oblasti stavebníctva a hlavne v oblasti PBS (požiarnej bezpečnosti stavieb). Horčíková doska alebo MgO doska, ako sa zvykne nazyvať aj vo svete (MgO board) spája to najlepšie z doposiaľ používaných materiálov ako je sadrokartón, drevotrieska, OSB3 a OSB4 dosky, či vláknocementové a sádrovláknité dosky.

SUPERDOSKA je konštrukčná stavebná veľkoformátová doska žiarivo bielej farby, ktorá svojími vlastnosťami dokáže nahradiť takmer všetky v súčastnosti dostupné stavebné dosky ako sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, cementotrieskové dosky, OSB dosky, QSB dosky či dosky na báze vláknocementu. To, čo robí SUPERDOSKU® bezkonkurenčnou je predovšetkým jej požiarna odolnosť (4-6hodín) ako aj bežné tepelné zaťaženie až do 1200°C (SUPERDOSKA® vďaka obsahu oxidu horčíka MgO je žiaruvzdorným materiálom), nasleduje absolútna odolnosť voči vode a vlhku (aj niekoľkomesačný priamy vplyv vody na SUPERDOSKUj® nemá žiadny vplyv na jej štruktúru), výborná zvukoizolačná schopnosť, tepelnoizolačná schopnosť, jedinečná schopnosť odrážať IČ (infračervené) lúče, teda kúrením emitované teplo v interiéroch (vlastnosť hliníkových parozábranných interiérových fólii), pružnosť a prekvapivá pevnosť SUPERDOSKY®, v neposlednom rade je to jej odolnosť voči škodcom, plesniam, hnilobe, hlodavcom ako aj absolútna zdravotná nezávadnosť a ekologickosť! SUPERDOSKU® je možné použiť takmer všade. Na podlahy, stropy, podhľady, steny v interiéri ako aj v exteriéroch budov. Jej použitie je vďaka množstvu vlastností a predností neobmedzené. Pre lepšie rozhodovanie si preštudujte produktový katalóg, ktorý Vás prevedie celým spektrom možností, ktoré ponúka tento zaujímavý produkt

Ochráňte svoje zdravie i majetok kvalitným stavebným materiálom.

 

Použitie oxidu magnézia (MgO) je vo väčšine murovaných konštrukcií odveké. MgO sa objavuje už pred mnohými storočiami a siaha až takmer do čias pyramíd. MgO bolo nájdené vo Veľkom Čínskom múre a iných starovekých pamiatkách. Ako stabilizátor hlinených tehál, tieto vo Veľkom Čínskom múre na mnohých miestach prekonali a prežili dokonca aj niektoré kamene! Veľký Čínsky múr obsahuje také množstvo MgO, ktoré by dokázalo nahradiť všetky sadrokartóny a OSB dosky na celej planéte pri súčasnej spotrebe na ďalších 800 rokov!

Moderné využitie MgO vo výrobe stavebných panelov má svoje korene spred niekoľkých desaťročí. MgO bolo používané v Ázii a na Strednom východe v širokom zábere projektov svetovej kvality a to obzvlášť na priečkach či protipožiarnych konštrukciácch stien. Tento pre nás nový typ opláštenia resp. Obkladu má svoju dlhú a úspešnú históriu.

Horčíkové dosky boli pre použitie v konštrukciách prvýkrát schválené v USA len v roku 2003! Vďaka perfektným ohňovzdorným vlastnostiam a bezpečnostnému hodnoteniu horčíkových dosiek si ich ako prví osvojili New York a New Jersey. Nasledovala Florida s vysokou vzdušnou vlhkosťou práve kvôli unikátnej vlastnosti horčíkových dosiek z hľadiska ich odolnosti voči hnilobe a plesniam. V Miami našli horčíkové dosky uplatnenie vďaka pevnostným charakteristikám a hurikánovej odolnosti stien spevnených takýmito doskami.

Ak sa premiestnime do Taiwanu na známu vežu Taipei 101, horčíkové dosky nájdeme na všetkých 101 poschodiach tejto najvyššej budovy na svete a to tak z interiérovej ako aj z exteriérovej strany. Horčíkové dosky boli „oficiálne predpísaným“ konštrukčným materiálom pre stavby budov Olympiády v Beijinghu z roku 2008. Bolo tam nainštalovaných viac ako 8.000.000 m2 horčíkových dosiek.


SUPERDOSKA® - vo vyspelých krajinách často označovaná aj ako „doska tohto tisícročia”, je doposiaľ jediná konštrukčná doska, ktorá svojimi vlastnosťami a funkciami dosahuje úroveň, vysoko prekračujúcu najprísnejšie medzinárodné normy a štandardy kladené na moderné nízkoenergetické stavby. Jej cena je pri tom prekvapivo pod úrovňou alternatívnych stavebných dosiek! A práve pre to sa SUPERDOSKA® stáva fenoménom tejto doby o čom svedčí aj obrovský záujem stavebníkov o tento materiál vo vyspelých krajinách. Spoločnosť MGO Slovakia s.r.o.  je prvou spoločnosťou, ktorá tento vynikajúci produkt prináša aj do nášho stredoeurópskeho prostredia.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na doterajšom objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Informácie budú priebežne aktualizované.