Kontakt:

MGO SLOVAKIA, s.r.o.                                        IČO: 45320055
Mládežnícka 18                                                    IČ DPH: SK2022931361040 12 Košice                      
040 15 Košice - Šaca                                           Bankové spojenie: Tatra banka 2929828631/1100

Prevádzka - sklad:

Buzinska 582, 040 15 Košice - Šaca, (v areali stavebnín BUBI - GOLD)
e-mail: superdoska@superdoska.sk
            mgo.slovakia@gmail.com  

tel : + 421 907 931 777       

Partneri (predajné miesta):


marand plus, s.r.o.

Levická 7, 949 01 Nitra
tel.: +421 948 138 161
email: info@marand.sk