Ekológia je pojem tohto tisícročia! Ak by sme z tohto hľadiska mali charakterizovať Superdosku® , pravdepodobne by zaujala dominantné miesto a to hneď z dvoch hľadísk. Tou prvou je samotná výroba a tou druhou je jej vplyv na životné prostredie.

Už počas výroby MgO sa v porovnaní s vláknocementovými doskami spotrebováva o 50% menej energie potrebnej na výrobu portlandského cementu a súčasne sa uvoľňuje do atmosféry aj o polovicu menej CO2 plynov. Čo je ale dôležitejše Superdoska® počas celej svojej životnosti karbonizuje a teda aktívne spotrebováva CO2 z ovzdušia, čím sa vlastne správa ako živý strom. Nielenže spotrebuje spätne CO2, ktoré sa uvoľnilo pri jej výrobe, ale navyše absorbuje oveľa väčšiu časť týchto sklenníkových plynov čím neustále čistí ovzdušie. Superdoska®  je 100%-ne recyklovateľná a je absolútne zdravotne nezávadná.