Zdravý a bezpečný domov bez škodcov


Superdoska® je imúnna voči akýmkoľvek škodcom, ktorí napádajú drevoštiepkové či iné stavebné dosky od termitov až po hlodavcov. Práve hlodavce sú pre nízkoenergetické stavby rodinných domov častým nezvaným hosťom predovšetkým pre vhodné prostredie v izolácii v obvodových stenách a priečkach takýchto domov. Hlodavec je schopný prekonať takmer akýkoľvek stavebný materiál vrátane betónu. Superdoska® je však výnimkou a to predovšetkým pre jej charakteristickú horko-slanú chuť, cez ktorú sa nedokáže dostať žiadny hlodavec či iný škodcovia. Horkastá chuť je charakteristická práve pre horčík, od čoho získal tento chemický prvok aj svoje pomenovanie.