Ohňovzdornosť  

 

Ochráňte svoj domov 

pred požiarom

 špičkovým protipožiarnym

 materiálom triedy A1!

Pocit bezpečného a zdravého domova je často aj otázkou jeho ochrany pred požiarom. Elektrický skrat v elektroinštalácii, zásah bleskom, chyba v komínovom systéme, či jednoduchá nedbanlivosť môžu mať katastrofálne následky na hodnotách, ktoré by mali byť samozrejmým predmetom záujmu pre ich ochranu.

Superdoska® je okrem množstva užitočných vlastností aj stavebným materiálom medzinárodne klasifikovaným v najvyššej triede protipožiarnej klaifikácie – “A1“. Oxid horčíka, teda materiál, ktorý dominuje štruktrnej skladbe Superdosky® sa okrem iného používa pre výrobu žiaruvzdorných materiálov. Špičkové protipožiarne parametre bezkonkurenčne poziciujú Superdosku® do skupiny profesionálnych protipožiarných materiálov. Svedčí o tom aj množstvo medzinárodných certifikátov, ktoré rátajú požiarnu odolnosť tohto materiálu nie v minútach ale hodinách! Navyše Superdoska® nie je len absolútne nehorľavým stavebným materiálom ale v prípade priameho požiaru prebieha v Superdoske chemická reakcia, ktorej výsledkom je vodná para, ktorá sa aktívne poodieľa na ochladzovaní konštrukcií. Maximálne tepelné zaťaženie Superdosky® je 1200°C!

Superdoska® je dokonalá ochrana proti požiaru. Vydrží požiar 5.kategórie bez poškodenia štruktúry dosky. Zabraňuje šíreniu požiaru, dymu a toxických látok. Už niekoľko aj svetových organizácii zaoberajúcich sa stavebníctvom testovalo tento produkt. Potvrdili jeho vynikajúce vlastnosti pri vzniku požiarov a doporučili ho na použitie v budovách s veľkým pohybom osôb (kancelárske budovy,nákupné centrá, športoviská atď.)