Mimoriadna pevnosť
    
     
Klimatické zmeny 

prinášajú so sebou 

zosuvy pôdy,

hurikány či 

zemetrasenia...

Rýchle klimatické zmeny súčasnosti kladú čoraz vyššie nároky na funkcie a vlastnosti stavebných materiálov. Spoločnosť MGO Slovakia prináša na Slovensko revolučný stavebný materiál, ktorý je už pár rokov samozrejmosťou vo vyspelých štátoch sveta.

Pevnosť a pružnosť stavebných dosiek má dôležitý vplyv na ich ďalšie využitie. Superdoska® sa vyznačuje zaujímavými pevnostnými parametrami približujúcimi sa hodnotám drevoštiepkových OSB dosiek. Zaujímavosťou je, že so stúpajúcou saturáciou vlhkosti sa samotná pevnosť dosiek nielenže nemení ale navyše sa mierne zvyšuje. Aj preto je možné Superdosku® použiť na zavetrenie drevostavieb a skeletových konštrukcií. V Spojených štátoch je táto doska dokonca predpísaným stavebným materiálom v oblastiach s výskytom hurikánov a tornád.

Prekvapivou je u Superdosky® predovšetkým aj jej pružnosť. Táto doska je obojstranne zosilnená sklotextilnou sieťkou, ktorá umožňuje dosku pružne ohýbať a zakomponovávať tak do ohýbaných interiérových detailov. Superdosku® v hrúbke 3mm je možné ohnúť až do rádiusu 20cm.

PRÍKLAD PEVNOSTI:


Hodnoty uvedené na obrázku nie sú hraničnými hodnotami.


PRUŽNOSŤ SUPERDOSKY:


PEVNOSŤ SUPERDOSKY V SKRUTKE:


PRUŽNOSŤ A OHÝBANIE SUPERDOSKY hr.3mm:UKÁŽKY VLASTNOSTÍ APRÁCE SO SUPERDOSKOU:

Sponkovanie...Klincovanie...Skrutkovanie...
<!--[endif]-->