Kontaktné informácie


KONTAKTY:
Technické poradenstvo:
+421 907 931 777

E-mail:
info@sheraslovakia.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
SHERA SLOVAKIA, s.r.o.
Mládežnícka 18
040 15 Košice

IČO: 45320055
DIČ: 2022931361
IČ DPH: SK2022931361
OR Košice I, odd. Sro, vl.č.24735/V